Helen Adams Keller : Ο ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ!!!

Helen Adams Keller

    Ἡ Ἕλεν Κέλερ ἦταν μία τυφλή καί κωφή κοπέλα πού ἔμαθε νά ἐπικοινωνεῖ. Λάτρεψε τήν Ἀρχαία καί Νέα Ἑλληνική γλῶσσα καί τούς ἀγῶνες γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε στήν Ἀλαμπάμα τῶ Η.Π.Α. το 1880 ἀπό πλούσιους καί μορφωμένους γονεῖς καί ἀναδείχθηκε συγγραφέας, ἀκτιβίστρια καί λέκτορας. Ἐπίσης, χαρακτηρίστηκε ὡς τό μεγαλύτερο θαῦμα θέλησης τοῦ 20ου αἰώνα. Σέ ἡλικία 19 μηνῶν κι ἐνῶ δέν εἶχε ἐμφανίσει κάποιο πρόβλημα ὑγείας μέχρι τότε, κόλλησε μία ἀρρώστια καί ἔμεινε κωφή καί τυφλή. Ὡς τότε εἶχε ἀναπτύξει μία σχέση μέ τήν ἑξάχρονη κόρη τῆς μαγείρισσας πού καταλάβαινε τίς χειρονομίες της καί μέχρι τήν ἡλικία τῶν ἑπτά εἶχαν ἀνακαλύψει 60 ἁπλές χειρονομίες γιά νά καλύψουν τίς βασικές της ἀνάγκες. Πέρα ἀπ΄ αὐτό ἡ Ἕλεν ζοῦσε σέ πλήρη ἀπομόνωση. Δέν εἶχε καμία ἐπίγνωση τοῦ περιβάλλοντος ἀφοῦ δέν μποροῦσε νά ἐπικοινωνήσει. Ζοῦσε μές στό σπίτι καί τριγύριζε σάν τό ἀγρίμι σπάζοντας διάφορα ἀντικείμενα καί ἁρπάζοντας φαγητό ἀπ΄ τά πιάτα τῆς οἰκογένειας. Ἐξέφραζε τά συναισθήματά της πολύ ἔντονα. Μέ τόν καιρό ἔγινε ἐπιθετική καί χτυποῦσε τόσο τήν οἰκογένειά της ὅσο καί τήν μικρή της φίλη. Οἱ γονεῖς της εἶχαν παραιτηθεῖ ἀπό κάθε προσπάθεια ἐκπολιτισμοῦ τῆς Ἕλεν ἐπειδή πάντα κατέληγαν σέ μπελάδες.

Τό 1886 ἡ μητέρα της ἀπευθύνθηκε σέ μία σχολή τυφλῶν στήν Βοστώνη. Ὁ διευθυντής αὐτῆς τῆς σχολῆς ἀνέθεσε στήν 20χρονη καί μέ προβλήματα ὅρασης Ἄν Σάλιβαν νά ἀναλάβει τήν Ἕλεν.

Ὅταν ἡ Ἄν ἔφτασε στό σπίτι τῆς ἑπτάχρονης τότε Ἕλεν, ἄρχισε νά τή διδάσκει σχηματίζοντας στήν νοηματική τίς λέξεις διαφόρων ἀντικειμένων στήν παλάμη τῆς μικρῆς. Στήν ἀρχή ἡ Ἕλεν ἔδειξε περιέργεια, ὅμως σύντομα μετέπεσε στήν κατάσταση τῆς πλήρους ἄρνησης ὁποιασδήποτε συνεργασίας. Οἱ προσπάθειες τῆς Ἄν νά τήν διδάξει ἔφερναν στήν Ἕλεν πλήρη σύγχυση. Μετά ἀπό πολλές προσπάθειες ἡ Ἄν ζήτησε ἀπό τούς γονεῖς τῆς Ἕλεν νά ἀπομονωθεῖ μέ τήν μικρή σέ μία καλύβα στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ τους καί οἱ γονεῖς της δέχτηκαν. Ἐπί ἕνα μήνα ἡ Ἄν προσπαθοῦσε νά διδάξει τήν Ἕλεν μέ ἰώβεια ὑπομονή καί ὑποδειγματική ἐπιμονή χωρίς ἀποτέλεσμα.

Μία μέρα ἡ Ἄν εἶχε στριμώξει τήν μικρή σέ μία ἀντλία νεροῦ. Στό ἕνα της χέρι ἔριχνε νερό ἐνῶ ταυτόχρονα στό ἄλλο της χέρι σχημάτιζε τήν λέξη. Τότε ἔγινε τό θαῦμα!!!!!! Ἡ Ἕλεν συνειδητοποίησε αὐτό πού ἐπί ἕνα μήνα προσπαθοῦσε νά τῆς δείξει ἡ Ἄν. Ἡ χαρά ὅλων ἦταν ἀπερίγραπτη!!! Ἐκείνη τήν μέρα ἔτρεχε με τήν δασκάλα της σε διάφορα σημεῖα μέσα στό σπίτι καί τῆς ζητοῦσε νά τῆς μάθει λέξεις.

Ἡ Ἕλεν παρακολούθησε μαθήματα γιά τυφλούς καί κωφούς καί πάντα μέ τήν δασκάλα της δίπλα ἔγινε δεκτή στό πανεπιστήμιο Radeliffe. Μάλιστα ἦταν τό πρῶτο ἄτομο πού ἔπαιρνε πτυχίο καλῶν τεχνῶν μέ αὐτή τήν ἰδιαιτερότητα. Ἐπίσης ἀποφάσισε νά μάθει νά διαβάζει τά χείλη τῶν συνομιλητῶν της ἀκουμπῶντας τά χείλη ἤ τόν λαιμό τους ἀφοῦ εἶχε ἐξαιρετικά ὀξεία ἁφή. Τέλος ἔμαθε νά διαβάζει μέ τή μέθοδο μπράιγ, νά χρησιμοποιεῖ τήν νοηματική καί νά ἀκούει μουσική ἀγγίζοντας τά μουσικά ὄργανα.

Ὑπῆρξε ἀγωνίστρια γιά τά γυναικεῖα δικαιώματα ἐνῶ ταξίδεψε σέ 40 χῶρες δίνοντας διαλέξεις ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων ἀλλά καί κατά τῶν πολέμων. Ἀσπάστηκε τόν σοσιαλισμό καί ἔγινε μέρος τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος στό ὁποῖο ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἀγάπησε τήν Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία καί ὑποστήριξε ὅτι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ τελειότερη ὅλων. «Ἄν δεχτοῦμε ὅτι τό βιολί εἶναι τό τελειότερο ὄργανο τότε ἡ Ἑλληνική γλώσσα εἶναι τό βιολί τῆς ἀνθρώπινης σκέψης». Ἔγραψε 12 βιβλία καί πολλά ἄρθρα καθώς καί τήν αὐτοβιογραφία της μέ τήν βοήθεια τῆς Ἄν.

Ἡ Ἕλεν πέθανε στόν ὕπνο της τό 1968 στήν ἡλικία τῶν 88 ἐτῶν. Ἡ Ἕλεν καί ἡ Ἄν ἔγιναν γραμματόσημο, κέρμα πού κυκλοφόρησε στήν Ἀλαμπάμα καί τό ὄνομά τους δόθηκε σέ δρόμους. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 ἔστησαν ἕνα μπρούτζινο ἄγαλμα πρός τιμήν τους στήν Ἀλαμπάμα. Στή βάση τοῦ ἀγάλματος ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή πού λέει ὅτι τά πιό ὄμορφα πράγματα στή ζωή δέν τά βλέπουμε οὔτε τά ἀγγίζουμε, ἀλλά τά νιώθουμε μέ τήν καρδιά. Τό σίγουρο εἶναι πώς τό ὄνομα τῆς Ἕλεν Κέλερ ταυτίστηκε μέ τό θάρρος, τήν φιλομάθεια, τήν εὐφυΐα καί τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων.

Ὅταν πρωτοδιάβασα αὐτό τό κείμενο συγκλονίστηκα. Καί μόνο ἡ ἰδέα τό νά εἶναι κάποιος τυφλός καί κωφός μαζί μέ τρομάζει. Δέν μπορῶ νά σκεφτῶ τήν ζωή μου χωρίς νά βλέπω τό περιβάλλον γύρω μου καί χωρίς νά ἀκούω τίς φωνές τῶν ἀγαπημένων μου ἀνθρώπων. Ἐντυπωσιάστηκα ἀπό τό θάρρος, τήν θέληση καί τήν φιλομάθεια τῆς Ἕλεν Κέλερ τά ὁποῖα τήν βοήθησαν νά γνωρίσει τόν κόσμο γύρω της καί νά πετύχει ὅλα αὐτά τά σπουδαῖα καί θαυμαστά!!!

ΛΥΚΑΙΝΑ 12