11 Ιουλίου, 2018

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Το ουράνιο τόξο είναι ένα καθαρά οπτικό φαινόμενο. Δημιουργείται, όταν το φως του ηλίου, απλώνεται πάνω σε σταγονίδια νερού, τα οποία αιωρούνται ακόμα στον ουρανό. […]
9 Ιουλίου, 2018

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρoς και η μαγειρική των Αγίων. Οι Ασυρματιστές του Θεού.

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρoς και η μαγειρική των Αγίων. Στην ιστορία του Αγίου Ευφροσύνου του μάγειρα αναφέρεται το δεύτερο βιβλίο της Μαρίας Προδρόμου που κυκλοφορεί […]
5 Ιουλίου, 2018

Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου, 08/07/2018

Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου, 08/07/2018 Ματθ. θ´ 1 – 8 Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ 1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν […]
5 Ιουλίου, 2018

Tὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018

Tὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018 Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018, Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ […]
5 Ιουλίου, 2018

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Ἰουνίου 2018, τοῦ Προδρόμου

Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Ἰουνίου 2018, τοῦ Προδρόμου (Λουκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80) Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν […]
5 Ιουλίου, 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018 Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018, Γ΄ Ματθαίου (Ματθ. ς΄ 22-33) Εἶπεν ὁ Κύριος· ὁ […]
5 Ιουλίου, 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 10, 2018 (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 10, 2018 (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων) Εὐαγγέλιον: Κυρ. β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-23) 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, […]
5 Ιουλίου, 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 3, 2018 (τῶν Ἁγίων Πάντων)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 3, 2018 (τῶν Ἁγίων Πάντων) Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς α΄ Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν […]
5 Ιουλίου, 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 27 Μαΐου 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 27 Μαΐου 2018 (Τῆς Πεντηκοστῆς) (᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12) Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε […]