Ὁ Albert Auguste Cochon de Lapparent γιὰ τὴν Γένεση

«Ἐὰν ἔπρεπε νὰ συνοψίσω σὲ σαράντα γραμμὲς τὰ αὐθεντικότερα πορίσματα τῆς Γεωλογίας, θὰ ἀντέγραφα τὸ κείμενο τῆς Γενέσεως, δηλαδὴ τὴν ἱστορία τῆς δημιουργίας, ὅπως τὴν ἔγραψε ὁ Μωυσῆς.»

Albert Auguste Cochon de Lapparent

Albert Auguste Cochon de Lapparent (1839 – 1908). Γάλλος μεγάλος γεωλόγος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας.

Μαρτυρίκιος