ΥΔΩΡ

ΥΔΩΡ

Η λέξη ὕδωρ είναι μία από τις πιο αρχαίες λέξεις της Ελληνικής γλώσσας.  Είναι τόσο παλιά που δεν είμαστε σίγουροι για την ετυμολογία της. Στα νέα Ελληνικά τη χρησιμοποιούμε σε σύνθετες  και παράγωγες λέξεις όπως υδραυλικός, υδρατμός, υδραγωγείο, ύδρευση, υδρόψυκτος, ενυδρείο, αφυδάτωση, ενυδάτωση και άλλες. Η παρουσία της λέξης ὕδωρ σε τόσα πολλά σύνθετα και παράγωγα αντί της λέξης νερό αποδεικνύει και την ζωντανή παρουσία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Νέα Ελληνική. Το ὕδωρ ήταν μία από τις πρώτες χημικές ενώσεις στη Γη· δημιουργήθηκε πρίν 3.5 δισ. χρόνια. Σχηματίζεται από δύο αέρια, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Το ὕδωρ καλύπτει το 70% τη Γης. Χωρίς το ὕδωρ δεν θα υπήρχε ζωή.

Μπουζούκης 10