ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Το σχολείο στον Καναδά

 

Εδώ στον Καναδά, το σχολείο είναι διαφορετικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Στον Καναδά το δημοτικό είναι για επτά χρόνια, δηλαδή πάει 1η, 2α…6η και 7η δημοτικού, ενώ στην Ελλάδα πάει 1η έως 6η δημοτικού. 1η γυμνασίου εδώ είναι το ίδιο, όπως  στην Ελλάδα, δηλαδή τα μαθηματικά και τα υπόλοιπα μαθήματα, απλώς είναι στο δημοτικό. Και ο τρόπος βαθμολογίας διαφέρει. Στην Ελλάδα μέχρι 4η δημοτικού, από ό,τι θυμάμαι, παίρνουμε γράμματα για βαθμούς και μετά από 5η δημοτικού μέχρι 6η δημοτικού παίρνουμε νούμερα. Εδώ στον Καναδά παίρνουμε μόνο γράμματα μέχρι 1η γυμνασίου, και μετά από 2α γυμνασίου μέχρι 3η λυκείου παίρνουμε ποσοστά. Πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ωφέλιμο να έχεις εμπειρίες από δύο διαφορετικές χώρες.

Βαμβάκι 12

shares