ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο Πλάτων είναι το πιο προικισμένο και συνθετικό πνεύμα του αρχαιοελληνικού κόσμου. Ακόμη και ο μεγάλος του δάσκαλος, ο Σωκράτης, δεν κατάφερε να τον κρατήσει μέσα στα πλαίσια της δικής του μόνον διδασκαλίας. Πέταξε πολύ πιο ψηλά ο Πλάτων ξεπερνώντας τον διδάσκαλο. Χαρακτηριστικό αυτού του ξεπεράσματος είναι ένα όνειρο του Σωκράτη, όπως το διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος : στα γόνατά του είδε να κάθεται ένας νεοσσός κύκνου, ο οποίος αμέσως απέκτησε φτερά και πέταξε∙ την επομένη του ονείρου ημέρα παρουσιάστηκε (για πρώτη φορά) ο Πλάτων. Ο Σωκράτης αμέσως τον ταύτισε με τον κύκνο του ονείρου!

Το κείμενο :

«Λέγεται δ΄ὅτι Σωκράτης ὄναρ εἶδε κύκνου νεοττὸν ἐν τοῖς γόνασιν ἔχειν, ὃν καὶ παραχρῆμα πτεροφυήσαντα ἀναπτῆναι ἡδὺ κλάγξαντα∙ καὶ μεθ΄ἡμέραν Πλάτων αὐτῷ συστῆναι, τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἶναι τὸν ὄρνιν».

Διογένης Λαέρτιος 3, 5

{ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ ΣΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ (LIVE) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ www. gnomonpedia.com}

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ὄναρ, τὸ = τὸ ὄνειρο

νεοττός, ὁ (ἀττικὸς τύπος ἀντὶ τοῦ νεοσσὸς) = ἀρτιγέννητο πτηνὸ 2. καὶ κάθε νεογέννητο ζῶο

τὸ γόνυ (τοῦ γόνατος) = τὸ γόνατο

πτεροφυέω-ῶ = «βγάζω φτερὰ»

ἀναπετάννυμαι = ξεδιπλώνομαι, ἀνοίγομαι

κλάζω (μέλ. κλάγξω, ἀόρ. ἔκλαγξα) = βγάζω ὀξὺ καὶ διαπεραστικὸν ἦχο. Ἐπὶ πτηνῶν : κράζω – ἐπὶ κυνῶν = γαυγίζω –ἐπὶ ἀνέμου = συρίζω, βουΐζω  – ἐπὶ ἀνθρώποων = φωνάζω, κραυγάζω

ὄρνις, ὁ καὶ ἡ (τοῦ καὶ τῆς ὄρνιθος ) = πτηνὸ (παντὸς εἴδους : ἄγριο, ἥμερο, ἁρπακτικό, κατοικίδιο)

ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝ