ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τάφρος τῶν Μαριανῶν εἶναι τὸ βαθύτερο σημεῖο τῶν ὠκεανῶν τοῦ πλανήτη καὶ τὸ χαμηλότερο σημεῖο τῆς ἐπιφάνειας τοῦ φλοιοῦ τῆς Γῆς, καθὼς φτάνει στὰ 10.971 μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Βρίσκεται στὸν δυτικό Εἰρηνικὸ Ὠκεανό στὰ ἀνατολικὰ τῶν Μαριανῶν νήσων (Mariana Islands).

Ο Φυσικός