ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΤΟ “ΤΡΟΜΕΡΟ”

Τό ἀκτινίδιο τό «τρομερό»

Εἶμαι τό ἀκτινίδιο τό «τρομερό»

Εἶμαι πράσινο καί ζουμερό καί ἀπ΄ ἔξω χνουδωτό.

Ὅποιος μέ καταναλώνει τή ζωή του μεγαλώνει.

………………………………………………………….

Τά ματάκια σου γιατρεύω,

τήν καρδούλα  βοηθῶ

καί τό ἄσθμα τό μειώνω σέ ἀπίστευτο βαθμό.

……………………………………………………………

Ἔχω σίδηρο, χαλκό καί μαγνήσιο τρομερό,

κι ἅμα εἶσαι ἀθλητής θά γίνεις καί πρωταθλητής.

……………………………………………………………

Περιέχω βιταμίνη C, A καί Κ,Ε

καί τό ἀνοσοποιητικό τό κάνω τόσο δυνατό

πού κάθε ἀρρώστια πιά

ἔχει πάντα γιατρειά!

………………………………………………………………

Τήν δυσκοιλιότητα τήν πολεμῶ

καί τό ἔντερο βοηθῶ

νά καθαρίσει στό λεπτό!

…………………………………………………………….

Τά μαῦρα μου σποράκια δέν εἶναι γιά ὀμορφιά,

ἀλλά εἶναι Ω-3 λιπαρά

πού βοηθᾶνε τήν καρδιά

νά χτυπάει δυνατά.

…………………………………………………………………

Γι΄ αὐτά, λοιπόν, κι ἄλλα πολλά

εἶμαι θαυματουργό,

ἀκτινίδιο τό «τρομερό»!

Λύκαινα 12