ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – εὐθὺς ἐκ νέων!

Μία ἀκόμη σπουδαία ἐκπαιδευτικὴ χρονιὰ ἔφθασε -δόξα τῷ Θεῶ!-στὸ τέλος της. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στοὺς μικρούς μας μαθητές, ἀλλὰ καὶ στοὺς γονεῖς τους, οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν καὶ συνεργάστηκαν μαζί μας μὲ ὑπομονή, ἐπιμονὴ καὶ ἐνθουσιασμὸ στὸν μεγάλο δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στὸ σπίτι μας, στὸν Πολιτισμό μας. Ἔγκαιρα, ἰσορροπημένα, εὔστοχα ἐξοικειώνουμε τοὺς μαθητές μας μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Τρόπο : Ἐτυμολογία, Γραμματική, Συντακτικό, Ὀρθογραφία, Ὀρθοφωνία, Ἱστορία, Ὑμνολογία. Ἡ παιδεία εἶναι πολὺ μεγάλη ὑπόθεση, εὐαίσθητο λουλούδι, ἀπαιτεῖ μεγάλη προσοχή, εἰδικὲς συνθῆκες, ἄγρυπνη παρακολούθηση, γιὰ νὰ ἀνθίσει καὶ νὰ δώσει καρποὺς στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον.

Καλὸ καλοκαίρι λοιπὸν καὶ : Ἀγαπητά μας παιδιὰ καὶ γονεῖς, ὅπως εἴπαμε : προσοχὴ στὶς διακοπὲς (τί ὅρος καὶ αὐτός!)· ἡ μεγάλη ζημιὰ γίνεται κατὰ τὴν διάρκειά τους! Ναὶ στὸ δημιουργικὸ παιχνίδι καὶ στὸ καλὸ λογοτεχνικὸ βιβλίο! Ὄχι στὸ κινητό, στὶς ταμπλέτες καὶ στὸν εἰκονικὸ κόσμο τῶν video games!

Δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο παρὰ εὐθυγραμμιζόμαστε μὲ τὶς διαπιστώσεις τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τοῦ δασκάλου του, τοῦ Πλάτωνος :

Διὸ δεῖ ἦχθαι πὼς εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τὲ καὶ λυπεῖσθαι οἶς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν. [Γι΄αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε διαπαιδαγωγηθεῖ ἀπὸ τὴν πιὸ μικρὴ ἡλικία, ὅπως λέει ὁ Πλάτων, μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ δοκιμάζουμε εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα συναισθήματα μὲ αὐτὰ ποὺ πρέπει· πραγματικὰ αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ παιδεία]

Μὲ ἐκτίμηση

Κυριάκος Γεωργιάδης, Φιλόλογος