ΤΑ ΓΚΡΙΖΑ ΧΡΟΝΙΑ (Ἄννα Δεϊμέζη-Καλιότσου)

Τά γκρίζα χρόνια (Ἄννα Δεϊμέζη-Καλιότσου)

Ἡ δεκάχρονη Ἀννοῦλα, ἀρχίζει νά κρατᾷ ἡμερολόγιο στίς 24 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων της. Τέσσερεις μέρες ἀργότερα κηρύσσεται ὁ πόλεμος. Συνέχισε νά κρατᾷ τό ἡμερολόγιο κατά τούς μῆνες τοῦ πολέμου καί τά χρόνια τῆς Κατοχῆς. Διαβάζοντάς το, θά ζήσετε κι ἐσεῖς τόν ἐνθουσιασμό καί τήν «συμμετοχή» της στόν πόλεμο τῆς Ἀλβανίας, καθώς καί τήν ἀγωνία της γιά τήν εἰσβολή τῶν Γερμανῶν. Θά νιώσετε μαζί της τήν πεῖνα καί τό κρύο τοῦ πρώτου χειμῶνα τῆς Κατοχῆς. Θά αἰσθανθῆτε περήφανοι γιά τήν ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων κατά τῶν κατακτητῶν. Καί μετά ἀπό τά βάσανα, τίς στερήσεις καί τήν σκλαβιά, θά πανηγυρίσετε κι ἐσεῖς γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας.

βιβλιόφιλος