Στο δάσος.

Στό δάσος.

Ἐλάτ΄ἐδῶ πεῦκα ψηλά.

Ἐλάτ΄ἐδῶ φυτά μοσχομυριστά.

Ἐλάτ΄ ἐδῶ ζῶα μικρά.

Ἔχει ἐδῶ πεδιάδες καί βουνοπλαγιές.

Ἔχει ἐδῶ ζῶα μέ φωλιές.

Ἔχει ἐδῶ οἰκογένειες πολλές.

Στό δάσος αὐτό ὑπάρχει ἀγάπη.

Ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη.

Ὑπάρχει ζωή.

                                                               Τό ἀστέρι 10