Παρουσιάζοντας πτυχὲς ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ καὶ δύναμη τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸ 2ο Γυμνάσιο Εὐόσμου!

          Τὴν Πέμπτη 9 Μαιου στὰ πλαίσια τῆς λεγομένης “θεματικῆς” ἑβδομάδος βρεθήκαμε κατόπιν προσκλήσεως στὸ ἱστορικὸ 2ο Γυμνάσιο Εὐόσμου “Ἰωάννης Κακριδής”. Μιλήσαμε γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ὡς φορέα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μπροστὰ σὲ 150 περίπου γυμνασιόπαιδες. Προσπάθεια ἀποκάλυψης τοῦ πλούτου, τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς δύναμης τοῦ Ἑλληνικοῦ Τρόπου! Τὰ θερμά μας συγχαρητήρια στοὺς ἐκπαιδευτικούς τοῦ Γυμνασίου, οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τὸν Διευθυντὴ κ. Διονύσιο Ἀβραμίδη δίνουν καὶ τὴν ψυχή τους, στέκονται δίπλα στὰ 500 (ναι 500!!!) παιδιὰ τοῦ Σχολείου καὶ προσπαθοῦν νὰ μεταδώσουν σὲ αὐτὰ ἦθος καὶ γνώση. Μὲ τέτοιους ἐκπαιδευτικοὺς ὑπάρχει ἐλπίδα!!!