Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΣ

Ὁ μικρός μπουρλοτιέρης

Ὑπόθεση

Στήν Ὕδρα τοῦ 1809 γεννιέται ἕνα ἔξυπνο καί γενναῖο παιδί, ὁ Λευτέρης, πού ἀγαπᾷ τήν θάλασσα καί τά  ταξείδια. Ὅταν στά 1821 ἡ Ὕδρα ξεσηκώνεται ἐναντίον τῶν Τούρκων, ὁ Λευτέρης τό σκάει ἀπό τούς δικούς του, γιά νά μπαρκάρῃ μέ τόν «Θεμιστοκλῆ» τοῦ Τομπάζη. Ὁ τελευταῖος, μαζί μέ τόν Μιαούλη καί τόν Κανάρη, θά σταθοῦν οἱ μεγάλοι του δάσκαλοι. Μαζί τους θά ζήσῃ στιγμές δόξας, χαρές ἀλλά καί στεναχώριες. Μέ ὅπλο τό θάρρος καί τίς ἱκανότητές του, καταφέρνει γρήγορα νά γίνῃ καπετάνιος καί νά μιμηθῇ τούς ἥρωες πού θαύμαζε. Στά 1826, ἕνα ἀτύχημα στό Μεσολόγγι τόν σακατεύει καί τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν θάλασσα· δέν θά καταφέρῃ ὅμως νά σταθῇ ἐμπόδιο καί στό ὄνειρό του νά γίνῃ δάσκαλος.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στήν Καβάλα στίς 6 Ἰουνίου 1930 και ἀπεβίωσε στά  Μελίσσια  Ἀττικῆς στίς 23 Σεπτεμβρίου  2016  Σπούδασε στήν Σχολή Γενικῶν Σπουδῶν στήν Σχολή Κοινωνικῶν Λειτουργῶν καί στήν Σχολή Δημοσιογραφίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Δαμασκοῦ. Ἐμφανίστηκε στά ἑλληνικά γράμματα τό 1954  στό συλλογικό βιβλίο «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Συμμετεῖχε ἀκόμη στά συλλογικά παραμύθια «Ὁ καλός φίλος», «Παραμύθι νά ἀρχινήσει». Στά ἔργα της περιλαμβάνονται, ἐκτός ἀπό παραμύθια, διηγήματα, μυθιστορηματικές βιογραφίες, θέατρο και μυθιστορήματα.

Εἶχε γράψει πολλά βιβλία, ὄχι μόνο γιά παιδιά ἤ νέους… ἀλλά καί γιά ἐνήλικες! Ἦταν μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, τοῦ Κύκλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παιδικοῦ Βιβλίου καί τῆς Γυναικείας Λογοτεχνικῆς Συντροφιᾶς. Βραβεύτηκε τό 1964 ἀπό τήν Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά καί τρεῖς φορές ἀπό τόν Κύκλο τοῦ Ἑλληνικοῦ Παιδικοῦ Βιβλίου, καθώς καί ἀπό τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο τῆς Πάντοβας. Τό ὄνομα τῆς Γρηγοριάδου-Σουρέλη ἔχει ἀναγραφῇ στόν τιμητικό πίνακα τοῦ Διεθνοῦς Βραβείου Ἄντερσεν. Τό 1980 ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τῆς ἀπένειμε βραβεῖο γιά τήν προσφορά της καί τό ἔργο της στήν παιδική καί ἐφηβική λογοτεχνία. Τό 2005 τιμήθηκε καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἦταν χήρα τοῦ ἐπίσης ποιητῆ καί συγγραφέα Γιώργου Σουρέλη. Ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 86 ἐτῶν, στίς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 2016.

βιβλιόφιλος