Οἱ μαθητὲς “ἀγκαλιάζουν” τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα!

Σέρρες, 21 Φεβρουαρίου 2019

Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Γλώσσας βρεθήκαμε στό 9ο Δημοτικό Σχολεῖο Σερρῶν. Παρουσίαση τῆς διαχρονίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέ ἔμφαση στό ἐτυμολογικό πεδίο. Ἐξαιρετικό ἐπίπεδο! Μαθητές καί μαθήτριες μέ τήν ἀληθινή ἔννοια τοῦ ὄρου! Καί ὅλα αὐτά ὀφείλονται στόν Διευθυντή κ. Τσιῶτσο Νικόλαο, στίς δασκάλες καί στούς δασκάλους τοῦ Σχολείου! Ὅσο ὑπάρχουν τέτοιοι ἐκπαιδευτικοί, ἡ ἐλπίδα εἶναι ζωντανή!!! Θερμά συγχαρητήρια!!!

Κυριάκος Ἠ. Γεωργιάδης