ΟΙ ΚΥΝΕΣ

ΟΙ ΚΥΝΕΣ

Τά ἀγαπημένα μου ζῶα εἶναι τά σκυλιά (κύνες στά ἀρχαῖα Ἑλληνικά). Στήν Ἑλλάδα ἔχω δύο : τήν Λουλού καί τήν Κούκη. Ἡ Λουλού εἶναι τριῶν ἐτῶν καί ἡ Κούκη ἑνός. Πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν σκυλιά, ἄλλοι γιά φύλαξη καί προστασία καί ἄλλοι γιά παρέα καί συντροφικότητα. Κατάλληλοι σκύλοι γιά προστασία εἶναι οἱ γερμανικοί ποιμενικοί, ὅπως λέγονται χαρακτηριστικά. Πιστεύω πώς τά σκυλιά εἶναι πολύ σημαντικά ζῶα γιά τόν ἄνθρωπο. Εἶναι πιστά – θυμηθεῖτε τόν σκύλο Ἄργο τοῦ Ὀδυσσέα -, παιχνιδιάρικα καί κυρίως μᾶς βοηθοῦν νά «βγαίνουμε» ἀπό τόν ἑαυτό μας, μᾶς μαθαίνουν νά φροντίζουμε καί κάποιον ἔξω ἀπό μᾶς και μᾶς «τραβοῦν» – ἔστω καί γιά λίγο –  ἀπό τόν εἰκονικό κόσμο τῆς τεχνολογίας.

Βαμβάκι 12