ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 5

Ξανθίππου 5

Ἡ Ἀννοῦλα γεννήθηκε τό 1930. Ζῇ μέ τούς γονεῖς καί τά δύο μεγαλύτερα ἀδέλφια της στήν Δεξαμενή, μιά συνοικία στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Στό σπίτι τους δέν ἔχουν τηλέφωνο, ῥαδιόφωνο, ἠλεκτρικό ψυγεῖο, τηλεόραση… Μαγειρεύουν μέ φωταέριο, βάζουν τά τρόφιμά τους στό «φανάρι», πού κρέμεται σάν κλουβί ἀπό τό ταβάνι τῆς κουζίνας, κι ἡ μαμά πλένει τά ῥοῦχα στήν σκάφη. Ὄχι καί πολύ ἄνετη ζωή, θά μοῦ πῆτε. Ὅμως ἡ γειτονιά εἶναι ἥσυχη. Μονοκατοικίες μέ κήπους καί -τό πολύ- τριώροφα σπίτια. Ἡ Ἀννοῦλα γνωρίζει σχεδόν ὅλα τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς καί παίζει μαζί τους ἄφοβα στόν δρόμο, γιατί δέν περνοῦν αὐτοκίνητα. Ὁ οὐρανός τῆς Ἀθήνας εἶναι καθαρός – οὔτε νέφος, οὔτε θόρυβοι. Μιά ἄλλη ἐποχή. Καλύτερη ἤ χειρότερη; Ἐγώ δέν μπορῶ ν᾿ ἀποφασίσω. Περιμένω ν᾿ ἀκούσω τήν δική σας γνώμη.

Ἄννα Δεϊμέζη-Καλιότσου

Ἡ Ἄννα Δεϊμέζη-Καλιότσου γεννήθηκε κοντά στήν Ὁμόνοια τό 1930 καί ἔζησε τά παιδικά καί νεανικά της χρόνια στήν Δεξαμενή. Σπούδασε στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία καί δίδαξε γιά τριάντα ὀκτώ χρόνια σ᾿ ὅλες τίς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Κυρίως ἀσχολήθηκε μέ τόν τρόπο διδασκαλίας τῆς πρώτης ἀνάγνωσης.
Ἔργα της: Φυτά τῆς πατρίδας μας, Ζῷα τῆς πατρίδας μας, Φυτά καί ζῷα τῆς πατρίδας μας, Ξανθίππου 5, Τά γκρίζα χρόνια.

βιβλιόφιλος