ΛΙΜΝΕΣ ΤΙΤΑΝΑ

 

Θέμα : Λίμνες του Τιτάνα

 

Επιλέξαμε τις λίμνες του Τιτάνα, διότι αυτός ο στόχος μας φάνηκε πιο ενδιαφέρων. Σκεφτήκαμε επίσης ότι θα πρέπει να ερευνηθεί ο Τιτάνας, για τους  λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω, δηλαδή την εντυπωσιακή γεωλογική δραστηριότητα που σημειώνεται εκεί, για την εύρεση πρώτων υλών φυσικού αερίου και τέλος για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον Τιτάνα.

Στις λίμνες του Τιτάνα μπορεί να μελετηθεί εάν υπάρχει γεωλογική δραστηριότητα, επειδή σύμφωνα με αναφορά του Cassini αναδύθηκε ένα νησί, που εξαφανίστηκε λίγο αργότερα, στην Κράκεν Μάρε. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να ερευνηθεί το υποθαλάσσιο ανάγλυφο της λίμνης. Επίσης θα μπορούσε να βρεθεί  το βάθος των λιμνών, η ηλικία τους και να αναλυθεί περισσότερο η σύνθεσή τους, επειδή αυτό θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν πως δημιουργήθηκαν οι λίμνες.

Επίσης, ένας ακόμα λόγος να επισκεφτούμε τις λίμνες του Τιτάνα είναι: ότι μπορούμε να ερευνήσουμε, αν υπάρχει πιθανότητα (στο μέλλον) να αντλήσουμε μεθάνιο και αιθάνιο που είναι τα βασικά συστατικά του φυσικού αερίου και να λύσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, που προβλέπουν οι επιστήμονες στο μέλλον.

Με βάση τη φωτογραφία που έβγαλε το Cassini-Huygens (που δείχνουμε παρακάτω), πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει ζωή εντός των λιμνών, επειδή η φωτογραφία δείχνει ότι ο Τιτάνας έχει  πυκνή ατμόσφαιρα κι αυτό ευνοεί την ύπαρξη ζωής. Επίσης θεωρούμε ότι εάν υπήρξαν κάποια όντα οι λίμνες του Τιτάνα θα ήταν το κατάλληλο για αυτά.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, πιστεύουμε ότι οι λίμνες του Τιτάνα είναι ο ιδανικότερος στόχος από τις επιλογές μας. Ποιος ξέρει τι μπορείς να δεις σε αυτόν τον όλο εκπλήξεις  δορυφόρο; Μήπως δεν ήμαστε μόνοι σε αυτό το απέραντο σύμπαν;

                                                    Κροκοδειλόγαυρος

Πηγές :

https://www.nasa.gov/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF