ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ ….

ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

KARDASHIAN

Μονάδα χρόνου, που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της διάρκειας ενός γάμου. Βασίζεται στην 72 ημερών ένωσης της Kim Kardashian και του Kris Humphriers με τα δεσμά του γάμου, συνεπώς ένας χρόνος γάμου ισοδυναμεί με 5,07 Kardashians

ΝΕΟΫΟΡΚΕΖΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

Η μικρότερη μονάδα μέτρησης. Αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από το άναμμα του πράσινου φωτεινού σηματοδότη μέχρι το χτύπημα της κόρνας του οδηγού που είναι πίσω σας.

ΧΙΛΙΟΣΤΟ-ΕΛΕΝΙΟ

 Βασισμένο στην Ελένη της Τροίας, το χιλιοστο-ελένιο μετρά την ομορφιά που απαιτείται για να ξεκινήσει ένα πλοίο.

WARHOL

Μονάδα μέτρησης της φήμης. Είναι βασισμένη στον καλλιτέχνη Andy Warhol. Ένα χιλιο-Warhol ισοδυναμεί με 15.000 λεπτά δόξας ενώ ένα μεγα-Warhol ισοδυναμεί με 28,5 χρόνια δόξας.

                                                                                               γαύρος 12