Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 

     Θά ξεκινήσω αὐτό τό κείμενο ἀπό τήν πρώτη μου ἐντύπωση, ὅταν ξεκίνησα τά μαθήματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στήν πέμπτη δημοτικοῦ. Tά πρῶτα μαθήματα ἦταν ὑπέροχα. Αὐτή ἡ γλῶσσα μέ ἐντυπωσίαζε καί μέ ἐντυπωσιάζει ἀκόμα, μέ ἀποτέλεσμα νά συνεχίζω μέ μεγάλη εὐχαρίστηση καί νά ἐκπλήσσομαι συνεχῶς  μέ τήν «μαγεία» αὐτῆς τῆς γλώσσας.

    Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι μία γλῶσσα, ἴσως καί ἡ μοναδική, πού βασίζεται στή λογική δηλαδή κάθε τόνος καί κάθε πνεῦμα ὅπως ἐπίσης καί ὁ σχηματισμός τῶν χρόνων ἀπαιτοῦν ἀπό ἐσένα νά μαθαίνεις κανόνες πού θά τούς χρειαστεῖς γιά ὅλους τούς σχηματισμούς καί τούς τονισμούς ἐκτός ἀπό τίς ἐξαιρέσεις. Ὅλη αὐτή ἡ προσπάθεια καλλιεργεῖ τήν μνήμη καί τήν ἀντίληψη καί σέ καθιστᾶ ἱκανό, γιά νά μαθαίνεις τά πάντα σωστά καί στέρεα.

Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι ἐπωφελῆ σέ πολλά πράγματα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου  μέ τήν ἐτυμολογία τῶν λέξεων, καθώς ὅλες, σχεδόν, οἱ λέξεις ἔχουν τήν δική τους ἐτυμολογία πού βασίζεται στήν λογική. Ἔπειτα εἶναι τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς γλώσσας. Οἱ Ἀρχαῖοι ἠμῶν πρόγονοι εἶχαν ἀναπτύξει αὐτή τήν σπουδαία γλῶσσα καί μέσω αὐτῆς ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς ἐπιστήμης σέ κάθε τομέα. Ἐπίσης ἡ γνώση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μᾶς ἀνοίγει τόν δρόμο, γιά νά μποροῦμε μόνοι μας νά μελετήσουμε ὅλους τούς θησαυρούς τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας, χωρίς τήν «βοήθεια» τῶν μεταφράσεων, οἱ ὁποῖες πολύ συχνά «προδίδουν» τό πρωτότυπο κείμενο.

Εἶναι μεγάλο κρίμα νά ἀδιαφοροῦμε καί νά μήν μαθαίνουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τήν γλῶσσα μας καί νά μᾶς «βάζουν τά γυαλιά» οἱ ξένοι, οἱ ὁποῖοι λατρεύουν καί σπουδάζουν τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

Λύκαινα 12