Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, Alexander Luria

Η μελέτη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, της αντίληψης, της σκέψης και της ομιλίας, της οργάνωσης της συμπεριφοράς και της κινητικής δραστηριότητας κτλ., παρά την εντατική έρευνα, δεν έχει δώσει ακόμη απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα:
-Ποια είναι η εσωτερική δομή της ψυχικής δραστηριότητας;
-Ποιοι εγκεφαλικοί μηχανισμοί βρίσκονται στη βάση της δράσης και της συμπεριφοράς;
-Είναι οι διανοητικές διαδικασίες και η στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά του ανθρώπου αποτελέσματα της λειτουργίας του εγκεφάλου ως ενιαίου συνόλου ή μήπως ο «εργαζόμενος εγκέφαλος» είναι ένα σύνθετο λειτουργικό σύστημα που συμπεριλαμβάνει ποικίλα επίπεδα και διαφορετικά συστατικά μέρη τα οποία συμβάλλουν, με το δικό του τρόπο το καθένα, στην τελική απαρτίωση της ψυχικής δραστηριότητας; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

O ιατρός Aλεξάντρ Pομάνοβιτς Λούρια (1902-1977) επιτέλεσε το έργο του στο Nευρολογικό Nοσοκομείο Mπουρντένκο της Mόσχας. Εκτός από την εξόχως πρωτότυπη συμβολή του στη Νευροψυχολογία, πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν μαθητής του Λεβ Bιγκότσκι, ότι είχε δεχθεί ισχυρές επιδράσεις από τον Παυλόφ και δεν ήταν αδιάφορος σε αρκετές φροϋδικές θεωρήσεις, αφού κατά τη δεκαετία του ’20 είχε σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην ψυχανάλυση.

Περιεχόμενα του βιβλίου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τοπικές εγκεφαλικές βλάβες και εντόπιση των λειτουργιών
Οι πρώτες λύσεις
Η κρίση
Μια καινούργια ματιά στις βασικές έννοιες
Η ανάλυση συνδρόμου και η συστηματική οργάνωση των ψυχολογικών διαδικασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι τρεις κύριες λειτουργικές μονάδες
Η μονάδα ρύθμισης του τόνου, της εγρήγορσης και των ψυχικών καταστάσεων
Η μονάδα πρόσληψης, ανάλυσης και αποθήκευσης της πληροφορίας
Η μονάδα προγραμματισμού, ρύθμισης και επαλήθευσης της δραστηριότητας
Αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών κύριων λειτουργικών μονάδων του εγκεφάλου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι ινιακές περιοχές και η οργάνωση της οπτικής αντίληψης
Πρωτοταγείς ζώνες του ινιακού φλοιού και οι στοιχειώδεις λειτουργίες της όρασης
Δευτεροταγείς ζώνες του ινιακού φλοιού και οπτικο-γνωσιακές λειτουργίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Οι κροταφικές περιοχές και η οργάνωση
της ακουστικής αντίληψης
Πρωτοταγείς ζώνες του κροταφικού φλοιού και στοιχειώδεις λειτουργίες της ακοής
Δευτεροταγείς ζώνες του κροταφικού φλοιού και ακουστικο-γνωσιακές λειτουργίες
Συστηματική επίδραση των διαταραχών ακρόασης της ομιλίας στις βλάβες των δευτεροταγών ζωνών της αριστερής κροταφικής χώρας
Παραλλαγές του κροταφικού συνδρόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Οι βρεγματικές περιοχές και η οργάνωση
των ταυτόχρονων συνθέσεων
Τριτοταγείς ζώνες του φλοιού και η οργάνωση
των συγκεκριμένων συνθέσεων στο χώρο
Οι τριτοταγείς ζώνες και η οργάνωση των συμβολικών (δήθεν στο χώρο) συνθέσεων
Οι τριτοταγείς ζώνες του φλοιού και οι διεργασίες της λεκτικής μνήμης
Βρεγματο-ινιακές ζώνες του δεξιού (υπολειπόμενου) ημισφαιρίου και οι λειτουργίες τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η αισθητικοκινητική και προκινητική ζώνη
και η οργάνωση της κίνησης
Οπισθοκεντρικές ζώνες του φλοιού και η κεντρομόλος οργάνωση της κίνησης
Προκινητικές ζώνες του φλοιού και η φυγόκεντρη οργάνωση της κίνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση της ψυχικής δραστηριότητας
Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση των καταστάσεων
δραστηριότητας
Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση κινήσεων και πράξεων Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση των μνημονικών και διανοητικών πράξεων
Λειτουργική οργάνωση των μετωπιαίων λοβών και διάφορες μορφές του μετωπιαίου συνδρόμου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Αντίληψη
Ψυχολογική δομή
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κίνηση και δράση
Ψυχολογική δομή
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Προσοχή
Ψυχολογική δομή
Φυσιολογικοί δείκτες της προσοχής
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Μνήμη
Ψυχολογική δομή
Μη ειδικές μορφές μνήμης
Ειδικές μορφές μνήμης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Ομιλία
Ιστορικά
Ψυχολογική δομή της ομιλίας
Εντυπωτική (προσληπτική) ομιλία
Εκφραστική ομιλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Σκέπτεσθαι
Ψυχολογική δομή
Πρακτικό ή κατασκευαστικό σκέπτεσθαι
Λεκτικό-λογικό (προφορικό) σκέπτεσθαι: Η επίλυση προβλημάτων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΟΡΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ