ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ

 

Η διάμετρος του ηλίου (1.392.000 km) είναι τετρακόσιες περίπου φορές μεγαλύτερη από την διάμετρο της σελήνης (3.476 km). Από τη γη όμως μας φαίνεται ότι τα δύο αυτά σώματα έχουν το ίδιο σχεδόν φαινόμενο μέγεθος, επειδή ο ήλιος, με μέση απόσταση 149.597.893 km, είναι περίπου τετρακόσιες περίπου φορές πιο μακριά μας απ΄ότ,ι η σελήνη. Γι΄αυτό, αν η σελήνη ήταν είτε λίγο μικρότερη είτε βρισκόταν λίγο πιο μακριά μας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να παρατηρήσουμε μια ολική έκλειψη ηλίου! Τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, Κύριε!

 

Ο Φυσικός