ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΤΟ 1940

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940

Α΄ ΜΕΡΟΣ

 Τά  ἑλληνικά ὑποβρύχια (6 τόν ἀριθμό) τό 1940 ἦταν ἤδη ὑπερήλικα καί τό ὑλικό τους παμπάλαιο. Ἦταν φτιαγμένα ἀνάμεσα στό 1925 μέ 1929 καί εἶχαν ταχύτητα 8,5 μέ 14 κόμβους, ἐνῶ τά ἀντίστοιχα ἰταλικά ἦταν ὑπερσύγχρονα. Τά ὑποβρύχια τούς πρώτους μῆνες ἀνέλαβαν ἀμυντική δράση στόν Πατραϊκό κόλπο μέ σκοπό τήν ἀναγνώριση τυχόν ἀποβάσεως τοῦ ἐχθροῦ στήν εὐρύτερη περιοχή. Τά ὑποβρύχια ἐπειδή δέν εἶναι κατάλληλα γιά ἀναγνώριση δέν πέτυχαν τίποτα. Μετά ἀνατέθηκε στά ὑποβρύχια νά κάνουν περιπολίες στό Ἰόνιο πέλαγος καί ἔπειτα ἀνέλαβαν ἐπιθετική δράση στήν Ἀδριατική μέ στόχο τή διακοπή τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ ἐχθροῦ ἀπό τήν Ἰταλία. Ἀργότερα ὅμως τό ὑποβρύχιο «Παπανικολής» – μέ κυβερνήτη τόν θρυλικό Μίλτο Ἰατρίδη –  σέ περιπολία του ἀνακάλυψε πώς οἱ νηοπομπές τοῦ ἐχθροῦ (δηλ. τῶν Ἰταλῶν) περνοῦσαν πιό βόρεια καί ἔτσι ἡ δράση τῶν ὑποβρυχίων ἐπεκτάθηκε. Τό πῶς τό ἀνακάλυψε παραμένει ἀκόμα ἕνα ἀξιέπαινο κατόρθωμα. Ὁ «Παπανικολής» πλέοντας ἀνάμεσα στά χωρικά ὕδατα τῆς Ἀλβανίας καί τῆς Γιουγκοσλαβίας1 ἐντόπισε ἰταλική νηοπομπή ἐντός τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ἐπιστρέφοντας στήν βάση ὑποβρυχίων στή Σαλαμίνα ἀνέφερε αὐτό τό περιστατικό καί οἱ περιπολίες τροποποιήθηκαν ἀναλόγως. Ὁ τελικός ἀπολογισμός τῆς δράσης τῶν Ἑλληνικῶν ὑποβρυχίων ὑπῆρξε παραπάνω ἀπό ἐντυπωσιακός. Ἦταν ἕνας ἄθλος! Βύθισαν 18 ἰταλικά πλοῖα ἀπό τίς νηοπομπές τῶν ἰταλικῶν πλοίων στήν Ἀδριατική καί προξένησαν ζημίες σέ ἄλλα!

                                                                                 κροκόδειλος 12

1Ἐπεξηγηματική σημείωση 

Ἡ Γιουγκοσλαβία (μετφ. : Νοτιοσλαβία) ἦταν ἕνα κράτος στό δυτικό μέρος τῶν Βαλκανίων κατά τό μεγαλύτερο διάστημα τοῦ 20ου αἰώνα. Ἦρθε στήν ὕπαρξη μετά τόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο τό 1918 με τό ὄνομα: Βασίλειο τῶν Σέρβων, Κροατῶν καί Σλοβένων μετά ἀπό τή συγχώνευση τοῦ προσωρινού Κράτους τῶν Σλοβένων, Κροατῶν καί Σέρβων (πού σχηματίστηκε μετά ἀπό τήν διάλυση τῆς πρώην Αὐστροουγγαρίας) μέ τό πρώην ἀνεξάρτητο Βασίλειο τῆς Σερβίας.

Πολύ ἀργότερα ὁ θάνατος τοῦ Κροάτη ἡγέτη Τίτο (4-9-1980), ἡ ἀποσύνθεση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ἡ πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ στήν Εὐρώπη, τό δυνάμωμα τῆς τότε ΕΟΚ καί ἡ ὄξυνση τῶν ἐθνικῶν ἀντιθέσεων στούς κόλπους τῆς ὁμοσπονδίας ἔφεραν σταδιακά τήν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας μέσα ἀπό φοβερούς ἐμφύλιους πολέμους καί τούς ἀνηλεεῖς βομβαρδισμούς τῶν Ἀμερικανῶν καί τοῦ ΝΑΤΟ (ἔναρξη 24 Μαρτίου 1999).