ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι σημαντικός γιά ὅλους γενικά καί εἰδικά γιά ἐμᾶς τά παιδιά. Μᾶς προσφέρει τήν ἀπαραίτητη ἐκτόνωση, μᾶς ἐξασφαλίζει καλή ὑγεία καί μᾶς καθιστᾶ δυνατούς. Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἐθεωρεῖτο κοινωνικό καί πολιτισμικό ἀγαθό. Ἡ δική μου ἐπιλογή εἶναι τό ποδόσφαιρο. Παίζω τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα καί τό λατρεύω! Τό ποδόσφαιρο, κατά τήν γνώμη μου, εἶναι τό πιό δημιουργικό ἄθλημα. Βοηθάει νά ἀποκτήσει κανείς καλή φυσική κατάσταση καί νά ἀναπτύξει τήν αἴσθηση τῆς συνεργασίας καί τῆς συλλογικότητας. Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλα ὡραῖα ἀθλήματα, ὅπως ἡ ἀντισφαίριση, τό χόκεϋ, ἡ χειροσφαίριση καί ἡ καλαθοσφαίριση. Λατρεύω τόν ἀθλητισμό καί θά συνεχίσω νά ἀθλοῦμαι. Τό ἴδιο προτείνω καί γιά ἐσᾶς!!!

Bαμβάκι 12