ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ἡ βασίλισσα τῆς Ἄρτας

 

   Ἡ Ἁγία Θεοδώρα, ἡ βασίλισσα τῆς Ἄρτας, γεννήθηκε τό 1210 μ.χ. καί ἀνατράφηκε σέ μία χριστιανική οἰκογένεια στά Σέρβια τῆς Κοζάνης. Ἦταν ἁπλή καί ταπεινή. Ἀκόμη καί ὅταν παντρεύτηκε τόν Μιχαήλ, νόμιμο διάδοχο τοῦ θρόνου στό Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου κι ἀνέβηκε στό βασιλικό ἀξίωμα, δέν ἔχασε τήν ἁπλότητά της.

Ἐμένα μέ ἐντυπωσίασε πιό πολύ ἡ ὑπομονή τῆς Θεοδώρας, ὅταν ἡ Γαγγρινή, μία φθονερή γυναίκα, κατάφερε νά γοητεύσει τόν Μιχαήλ καί νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν σύζυγό του. Ἀπό τότε ὁ Μιχαήλ ἔβριζε καί κτυποῦσε τήν Θεοδώρα. Ἔφτασε στό σημεῖο νά τήν διώξει ἀπό τό παλάτι, ἐνῶ κυοφοροῦσε τό πρῶτο τους παιδί ἀλλά ἐκείνη δέν εἶπε τίποτα κακό γιά τόν ἄνδρα της. Διωγμένη ἀπό ὅλους καί περιφρονημένη ἔζησε σάν θηρίο στό δάσος προσπαθῶντας νά ἐξοικονομήσει τά ἀπαραίτητα γιά τό παιδί της καί τήν ἴδια. Ὁ Θεός, τόν ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε ἦταν κοντά της μέ μυστικό τρόπο καί τήν στήριζε. Ἔπειτα ἀπό κάποια χρόνια ἡ προσευχή της, ἡ ὑπομονή της καί ἡ ἀγάπη της νίκησαν.  Ὁ Μιχαήλ μετάνιωσε γιά αὐτό πού ἔκανε καί ἡ Θεοδώρα γύρισε στό παλάτι. Ζῆσαν ἀγαπημένοι γιά ἄλλα σαράντα χρόνια καί ἔκαναν ἄλλα τέσσερα παιδιά. Σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα ἡ Θεοδώρα μέ τήν βοήθεια τοῦ Μιχαήλ πρόσφερε πολλά στό λαό τῆς Ἠπείρου. Μετά τόν θάνατο τοῦ Μιχαήλ ἡ Θεοδώρα ἔγινε μοναχή καί τελείωσε τόν βίο τῆς εἰρηνικά.

                                                                         ΑΛΕΠΟΥ 10