6 Ἰανουαρίου: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 

Σύσταση τῆς ἑορτῆς

Ἡ 6η Ἰανουαρίου ἦταν γιά τήν Ἀνατολή ὅ,τι ἦταν γιά τή Δύση ἡ 25η Δεκεμβρίου, ἡ ἡμέρα δηλαδή τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου. Ὅ,τι πραγματοποίησαν οἱ χριστιανοί τῆς Δύσης γιά τήν 25η Δεκεμβρίου, τόν ἐκχριστιανισμό δηλαδή τῆς εἰδωλολατρικῆς ἑορτῆς τῆς γέννησης τοῦ θεοῦ ἥλιου, καί τήν μετετροπή της σέ ἑορτή τῆς γέννησης τοῦ ἀληθινοῦ Ἥλιου, τοῦ Χριστοῦ, πραγματοποίησαν καί οἱ χριστιανοί τῆς Ἀνατολῆς γιά τήν 6η Ἰανουαρίου, μέ τήν διαφορά ὅτι στήν Ἀνατολή ἡ ἑορτή, ἡ ὁποία θεσπίστηκε ἔφερε τήν ὀνομασία «Ἐπιφάνεια», καί εἶχε ὡς περιεχόμενό της τήν ἐπιφάνεια-φανέρωση τοῦ Θεοῦ κατά τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου (Χριστούγεννα) καί τήν ἐπιφάνεια-φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ κατά τήν βάπτιση τοῦ Χριστοῦ (Θεοφάνεια). Ἑόρταζαν δηλ. στήν Ἀνατολή τά Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια μαζί στίς 6 Ἰανουαρίου. Ὅταν τό 376 μ.Χ., ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς, δέχτηκε ἀπό τήν Δύση τήν 25η Δεκεμβρίου ὡς ξεχωριστή ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, τότε παρέμεινε γιά τήν 6η Ἰανουαρίου ὡς μόνο ἑορτάσιμο γεγονός τά Θεοφάνεια.