Ο ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΜΩΝ

26 Ἀπριλίου 2009. Μία ἡμέρα σταθμός γιά ὅλους μας. Ὁ ἀγαπημένος μας δάσκαλος καί ἐκ τῶν κορυφαίων Φιλόλογος –Ἱστορικός Σαράντος Καργάκος βρέθηκε ἀνάμεσά μας! Μέσα σέ μία πολύ θερμή ἀτμόσφαιρα ἀνέπτυξε τό θέμα του μέ τόν δικό του ἀνεπανάληπτο τρόπο καί ἀπάντησε στά πολυάριθμα ἐρωτήματα τόσο τῶν μαθητῶν ὅσο καί τῶν ὑπολοίπων παρευρισκομένων, γονέων καί ἄλλων. Ἡ συναναστροφή μέ τέτοιου διαμετρήματος δασκάλους ἀποτελεῖ ἔμπνευση καί ὁδοδείκτη γιά ὅλους μας!