Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

Στίς 17-12-2013 εἴχαμε τήν ἐξαιρετική τιμή νά φιλοξενήσουμε στό Φροντιστήριό μας τόν Λαογράφο κ. Δημήτρη Πεταλᾶ. Στή διάρκεια μίας διδακτικῆς ὥρας εἶχε τήν εὐκαιρία ὁ κ. Πεταλᾶς νά ἐξηγήσει στούς μαθητές μας τήν σημασία καί τήν ἀξία τῆς Λαογραφίας ὡς ἐπιστήμης πού μελετᾶ τόν λαϊκό μας πολιτισμό σέ ὅλες του τίς ἐκφάνσεις – ἀπό τήν κοινωνική συγκρότηση, τίς παραδόσεις καί τά τραγούδια μέχρι καί τόν λαϊκό βίο, τά ἤθη καί τά ἔθιμα καί τήν τέχνη. Ἀκολούθως δέχθηκε καί ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν μαθητῶν, πού ἔδωσαν τό ἔναυσμα γιά ἕναν γόνιμο διάλογο. Μία λαμπρή εὐκαιρία γιά ὅλους μας!