ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”

Στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 2012, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 19:00 στήν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Φροντιστηρίου Γνώμων πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τῆς νέα ὑπηρεσίας πού παρέχεται μέ τίτλο : «Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ γιά ὅλες τίς ἡλικίες». Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ π. Θωμᾶς Τσιάγγας, ἐνῶ τήν ἐκδήλωσε τίμησε μέ τήν παρουσία του καί τήν ὁμιλία του ὁ δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός.