Ιούλιος 11, 2018

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Το ουράνιο τόξο είναι ένα καθαρά οπτικό φαινόμενο. Δημιουργείται, όταν το φως του ηλίου, απλώνεται πάνω σε σταγονίδια νερού, τα οποία αιωρούνται ακόμα στον ουρανό. […]
Ιούλιος 9, 2018

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρoς και η μαγειρική των Αγίων. Οι Ασυρματιστές του Θεού.

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρoς και η μαγειρική των Αγίων. Στην ιστορία του Αγίου Ευφροσύνου του μάγειρα αναφέρεται το δεύτερο βιβλίο της Μαρίας Προδρόμου που κυκλοφορεί […]
Ιούλιος 5, 2018

Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου, 08/07/2018

Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου, 08/07/2018 Ματθ. θ´ 1 – 8 Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ 1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν […]
Ιούλιος 5, 2018

Tὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018

Tὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018 Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 1 Ἰουλίου 2018, Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ […]
Ιούλιος 5, 2018

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Ἰουνίου 2018, τοῦ Προδρόμου

Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Ἰουνίου 2018, τοῦ Προδρόμου (Λουκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80) Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν […]
Ιούλιος 5, 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018 Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 17 Ἰουνίου 2018, Γ΄ Ματθαίου (Ματθ. ς΄ 22-33) Εἶπεν ὁ Κύριος· ὁ […]
Ιούλιος 5, 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 10, 2018 (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 10, 2018 (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων) Εὐαγγέλιον: Κυρ. β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-23) 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, […]
Ιούλιος 5, 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 3, 2018 (τῶν Ἁγίων Πάντων)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ἰούνιος 3, 2018 (τῶν Ἁγίων Πάντων) Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς α΄ Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν […]
Ιούλιος 5, 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 27 Μαΐου 2018

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 27 Μαΐου 2018 (Τῆς Πεντηκοστῆς) (᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12) Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε […]