ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ἔναρξη : 17 Ιουνίου και 19 Αυγούστου

Μαθήματα Ὥρες /ἑβδομάδα
Ἀρχαία Ελληνικά 4
Ιστορία (Κατεύθυνση) 1
Λατινικά 2
Νεοελληνική Γλῶσσα 2
Σύνολο 10
ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Ἀρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) 1
Ιστορία 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ἔναρξη : 17 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Ὥρες /ἑβδομάδα
Ἀρχαία Ελληνικά 4
Λατινικά 2
Νεοελληνική γλῶσσα 2
Σύνολο 8
ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Ἄλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική (Γεν. παιδείας) 2
Αρχαία Ελληνικά (Γεν. παιδείας) 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ἔναρξη : 1, 12,19 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Ὥρες /ἑβδομάδα
Ἀρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική γλῶσσα 2
Σύνολο 4
ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Ἄλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α΄, Β΄και Γ΄)

Ἔναρξη : 12, 19 και 26 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Ὥρες /ἑβδομάδα
Ἀρχαία Ἑλληνικά 2
Νεοελληνική Γλῶσσα 2
Σύνολο 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ἔναρξη : 12, 19,26 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Ὥρες /ἑβδομάδα
Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ γιά ὅλες τίς ἡλικίες (Ἐτυμολογία, ἱστορική ὀρθογραφία, ἑρμηνεία κειμένων, γραμματικοσυντακτική προσέγγιση, ἀνάγνωση, ἱστορία, μελοποιημένη ποίηση, ὀρθοφωνία, δραματοποίηση κειμένων, παραγωγή λόγου, ζωγραφική). 2 (1+1)
Σύνολο 2

 

Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ γιά ὅλες τίς ἡλικίες.

¨ Πλούσια γλῶσσα = πλούσια σκέψη.

¨ Ἐπιστρέφουμε στό σπίτι μας, στόν Πολιτισμό μας.

¨ Δημιουργική ἐπαφή μέ τόν Ἑλληνικό Λόγο καί Πολιτισμό σέ ὅλη του τή διαχρονία.

¨ Τμήματα παιδιῶν (ἀπό 7 ἐτῶν καί ἄνω) καί ἐνηλίκων.

¨ Ἐγγραφές καί ἔναρξη μαθημάτων καθ΄ὅλη τή διάρκεια τῆς χρονιᾶς.

¨ 25 € γιά τά παιδιά καί 30 € γιά τούς ἐνήλικες μηνιαίως. Δύο ὧρες τήν ἑβδομάδα.

ΓΝΩΜΩΝ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΚΕΨΗ

 ΓνώμωνΘεωρητική κατεύθυνση – Χρ. Σμύρνης 14 – τηλ. 2321028190