Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Liddell-Scott στὰ Ἑλληνικά

 

Thesaurus Linguae Graecae

Ἀναζήτηση ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων, λεξικὰ κ.λπ.

 

Perseus Digital Library

Ἀναζήτηση ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων, λεξικὰ κ.λπ.

 

Ἡ Πύλη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Πληροφορίες γιὰ τὶς ἐξετάσεις Πιστοποίησης τῆς Ἑλληνομάθειας

 

Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Δ. Δημητράκου

 

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἑλλάδος

 

Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου τῶν Ἡ.Π.Ἀ.

 

Σπουδὲς Νέων Ἑλληνικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Χάρβαρντ