Κάντε κράτηση γιὰ τὸ Δωρεὰν Δοκιμαστικό σας Μάθημα

 

Ἀφοῦ συμπληρώσετε τὴν ἀκόλουθη φόρμα, θὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας  γιὰ τὶς διαδικαστικὲς λεπτομέρειες (μέρα καὶ ὥρα τοῦ δοκιμαστικοῦ σας μαθήματος) . Τὸ Δοκιμαστικὸ Μάθημα δὲν χρεώνεται, διαρκεῖ 30-40 λεπτὰ καὶ δὲν συνεπάγεται καμμία ὑποχρέωση νὰ ἐγγραφῆτε σὲ κάποιο μάθημα. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δοκιμαστικοῦ Μαθήματος, ἔχετε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσετε τὸν καθηγητή σας, νὰ ἐξοικειωθῆτε μὲ τὴν διαδικτυακὴ τάξη καὶ νὰ ἔλθετε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ διδακτικὸ ὑλικό. Γιὰ τοὺς μαθητὲς ἡλικίας 4-17 ἐτῶν, τὰ Δοκιμαστικὰ Μαθήματα διεξάγονται παρουσίᾳ τῶν γονέων τους.

 

    ΠαιδιὰἜφηβοιἘνήλικες