ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5 – ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Ἐκδήλωση τῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ἀνάδειξη καὶ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ε.Α.Δ.Ε.Γ.) μὲ θέμα: «Διαχρονικὲς μεγάλες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας: Μέγας Φώτιος». 09/02/2009)

Category: ΔΙΑΦΟΡΑ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>