Κυριάκος Ἠ. Γεωργιάδης

Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970 καὶ μεγάλωσε στὶς Σέρρες. Τὸ 1992 ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὸ τμῆμα Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Τὴν διετία 1994-96 ἐργάστηκε στὸ Παπάφειο Ἵδρυμα Θεσσαλονίκης ὡς φιλόλογος καὶ παιδαγωγός. Ἀπὸ τὸ 1997 διδάσκει μαθήματα τῆς εἰδικότητάς του στὸ φροντιστήριο «Γνώμων». Ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης «Ράδιο Κιβωτός» συμμετέχει ὡς ραδιοφωνικὸς παραγωγὸς μὲ δύο ἐκπομπές : «Μυστικός Κῆπος» καὶ «Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική». Τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 συμμετέσχε ὡς ἱδρυτικὸ μέλος στην ἵδρυση τῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ἀνάδειξη καὶ τὴ Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ε.Α.Δ.Ε.Γ.), ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται μὲ ἐπιτυχία τὰ τελευταῖα χρόνια διοργανώνοντας μεγάλες ἐκδηλώσεις, σεμινάρια καὶ ἐκδίδοντας τὸ περιοδικὸ σύγγραμμα Λόγοι ἐν Σέρραις [τρία ἤδη τεύχη ἀφιερωμένα στὸν Ἀλ. Παπαδιαμάντη, τὸν Μέγα Φώτιο καὶ τὸ τρίτο στοὺς Ρήγα – Μακρυγιάννη]. Ἀπὸ τὸ 2012 καὶ ἐντεῦθεν παρέχει Μαθήματα Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ σὲ παιδιά, ἐφήβους  καὶ ἐνήλικες. Ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016 κατέστη δυνατή – γιὰ ὅσους καὶ ὅσες τὸ ἐπιθυμοῦν – ἡ διαδικτυακὴ παρακολούθηση τῶν μαθημάτων του (ζωντανὰ καὶ ἐξ ἀποστάσεως μέσῳ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐφαρμογῆς moodle). Εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Ἀναστασία Κυμπάρη, καθηγήτρια Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, καὶ ἔχει πέντε παιδιά.

Λία Μήλιου

Ἡ Λία Μήλιου γεννήθηκε στὶς Σέρρες. Ἀποφοίτησε μὲ Ἄριστα ἀπὸ τὸ Τμῆμα Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ εἰδίκευση στὴν Κλασσικὴ Φιλολογία. Εἶναι κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδίκευσης στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλολογία μὲ διπλωματικὴ ἐργασία στὴν Ὁμηρικὴ Ἐπικὴ καὶ τὴν Λυρικὴ Ποίηση (Τὸ κλέος στὰ ὁμηρικὰ ἔπη καὶ στοὺς λυρικοὺς ποιητές). Διδάσκει Ἀρχαῖα καὶ Νέα Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ 2012. Ἀκόμη εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὸ ἀγγλικὸ τμῆμα τῆς ἱστοσελίδας gnomonpedia.com καὶ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Ὅπως λέει: «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ μεταλαμπάδευση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, τόσο σὲ Ἕλληνες, ὅσο καὶ σὲ ἀλλοεθνεῖς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἦταν ἕνα ὄνειρο ζωῆς. Εἶμαι πολὺ εὐτυχής, ποὺ τὸ Φροντιστήριο Γνώμων μοῦ παρέσχε τὴν δυνατότητα νὰ τὸ πραγματοποιήσω!»
Περισσότερες πληροφορίες γιά τό πρόγραμμα : Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ σέ παιδιά Δημοτικοῦ ἀλλά καί σέ ἐνήλικες βρίσκετε πατώντας ἐδῶ.