ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ELEARNING)

 

Στὰ ἐξ ἀποστάσεως μαθήματα ὁ μαθητὴς εἰσέρχεται, ὅποτε θέλει καὶ διαθέτει χρόνο. Περιέχουν ὅ,τι κάνουμε στὰ ζωντανὰ μαθήματα καὶ ἐπιπλέον ὑλικὸ στὶς βασικὲς ἑνότητες τῶν μαθημάτων (Ἐτυμολογία, Γραμματική, Συντακτικό, Μυθολογία, Λογοτεχνία, Ἱστορία, Ποίηση, Μελοποιημένα Ποιήματα, Συναξάρια, Λειτουργικὴ Γλῶσσα, Ὑμνολογία) καθὼς καὶ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης τῆς ὕλης καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ μορφὴ video, ἠχητικῶν ἀρχείων, ἀρχεῖα pdf,  ἀρχεῖα word καὶ εἰκόνες.

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 1

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 2

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 3

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 4

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 5

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 6

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 7

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 8