Ζωγραφιές Μαθητών

Μάιος 26, 2017

ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΤΖΟΥ

Μάιος 26, 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ

Δεκέμβριος 9, 2016

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Ιούνιος 17, 2016

Simona

Ιούνιος 17, 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μάρτιος 26, 2016

Χρήστος

Μάρτιος 26, 2016

Σωφρόνιος

Μάρτιος 26, 2016

Σεραφείμ

Μάρτιος 26, 2016

Ηλίας

Μάρτιος 26, 2016

Ελισάβετ

Μάρτιος 26, 2016

Εβελίνα

Μάρτιος 26, 2016

Γιώργος

Μάρτιος 26, 2016

Αρσένιος

Μάρτιος 26, 2016

Αργυρή – Αγιογραφίες

Μάρτιος 26, 2016

Αργυρή